IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Politika kvaliteta je sastavni deo ukupne poslovne strategije preduzeća Lorenaprom doo sertifikovanog za proizvodnju kartonske i plastične ambalaže. Zasnovana je na uspostavljanju, primeni, održavanju i stalnom poboljšavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema na principima sistema menadžmenta kvalitetom sa ciljem potpunog zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana.
Politika kvaliteta se realizuje na osnovu sledećih postavki:
- Naše usluge u potpunosti ispunjavaju zahteve korisnika u pogledu kvaliteta, pozdanosti i trajnosti
- Uspostavili smo takvo radno okruženje u kome su zaposleni svesni da sve što rade treba da bude uradjeno prema dokumentovanim procedurama i uputstvima, da se njihov rad nadgleda i kontroliše, da će za ono što dobro urade biti odgovarajuće nagradjeni, da se njihovi zahtevi uvažavaju i ispunjavaju što stvara uslove da se pojedinačni talenat, znanje i kreativnost u potpunosti iskoriste - stalno radimo na razvoju i usavršavanju preduzeća primenom takve organizacije rada koja omogućava potrebne uslove za normalno odvijanje procesa
- obezbedjujemo uslove za neprekidno nadgledanje i kontrolu izvršenja poslova
- neophodne kadrovske resurse obezbedjujemo tako što stvaramo uslove za sprovodjenje odluka za odredjene vrste poslova
- trudimo se da naši proizvodi budu kvalitetniji od onih koje pruža konkurencija
- sa isporučiocima materijala održavamo korektne odnose davajući im jasne i precizne zahteve i specifikacije za nabavku, ocenjujući njihov kvalitet prema različitim parametrima o čemu ih redovno obaveštavamo
- prihvatamo i odgovaramo na sve zahteve koje nameće okruženje kao što su zakonski, ekonomski, bezbedonosni, ekološki i ostali

Pratite nas

Kontakt

  • Adresa: Vojvode Stepe 43, Loznica, Srbija

  • Tel.: +381 15 875 244, +381 15 7889 445

  • Email: info@lorenaprom.rs

Podaci