• EKOLOGIJA - KREATIVA - INOVACIJA
    Proizvodimo ambalažu, tražimo najbolja rešenja za pakovanje, inoviramo
    Vodimo brigu o budućem okruženju

LORENAPROM LOZNICA konstruiše, razvija i proizvodi ambalažu od materijala koji se 100% reciklira i ponovo koristi.

Strategija
Planiranje
Izrada
Proizvod

Fokus na pronalaženje rešenja

U kompaniji Lorenaprom bavimo se zahtevnim kupcima više od dve decenije, tako da znamo kako slediti zahteve i želje tržišta.
Svojim vlastitim angažmanom konstantno razvijamo poboljšanja i nove proizvode.
Uvek se trudimo da ponudimo više nego što naši kupci očekuju.
Razvoj i istraživanja novih materijala i proizvoda zasnovanih na održivom razvoju su naše smernice za sutra.
Sa moralnim i etičkim principima koji su godinama bili naš moto, nastavljamo da pravimo uspešnu priču.

Glavni cilj zadovoljan kupac

FSCTM SERTIKIFIKAT

FSCTM SERTIKIFIKAT JE GARANCIJA DA DRVO DO KRAJNJEG KORISNIKA DOLAZI STROGO PRAĆENIM LANCEM: OD SERTIFIKOVANE ŠUME, PREKO OBRADE I PROIZVODNJE. (Licencni kod: FSC-C138712)

ISO 9001

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom je najpopularniji standard za poboljšanje kvaliteta na svetu. Sistem menadžmenta kvalitetom je efikasan instrument upravljanja zahtevima za kvalitet koji se postavljaju pred savremenu, inovativnu organizaciju.


IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Politika kvaliteta je sastavni deo ukupne poslovne strategije preduzeća Lorenaprom doo sertifikovanog za proizvodnju kartonske i plastične ambalaže. Zasnovana je na uspostavljanju, primeni, održavanju i stalnom poboljšavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema na principima sistema menadžmenta kvalitetom sa ciljem potpunog zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana.
Politika kvaliteta se realizuje na osnovu sledećih postavki:
- Naše usluge u potpunosti ispunjavaju zahteve korisnika u pogledu kvaliteta, pozdanosti i trajnosti
- Uspostavili smo takvo radno okruženje u kome su zaposleni svesni da sve što rade treba da bude uradjeno prema dokumentovanim procedurama i uputstvima, da se njihov rad nadgleda i kontroliše, da će za ono što dobro urade biti odgovarajuće nagradjeni, da se njihovi zahtevi uvažavaju i ispunjavaju što stvara uslove da se pojedinačni talenat, znanje i kreativnost u potpunosti iskoriste - stalno radimo na razvoju i usavršavanju preduzeća primenom takve organizacije rada koja omogućava potrebne uslove za normalno odvijanje procesa
- obezbedjujemo uslove za neprekidno nadgledanje i kontrolu izvršenja poslova
- neophodne kadrovske resurse obezbedjujemo tako što stvaramo uslove za sprovodjenje odluka za odredjene vrste poslova
- trudimo se da naši proizvodi budu kvalitetniji od onih koje pruža konkurencija
- sa isporučiocima materijala održavamo korektne odnose davajući im jasne i precizne zahteve i specifikacije za nabavku, ocenjujući njihov kvalitet prema različitim parametrima o čemu ih redovno obaveštavamo
- prihvatamo i odgovaramo na sve zahteve koje nameće okruženje kao što su zakonski, ekonomski, bezbedonosni, ekološki i ostali

Pratite nas

Kontakt

  • Adresa: Vojvode Stepe 43, Loznica, Srbija

  • Tel.: +381 15 875 244, Faks: +381 15 7889 444, mob.: +381 63 255 718

  • Email: info@lorenaprom.rs

Podaci