• PREKO 20 GODINA ISKUSTVA
    EKOLOGIJA - KREATIVA - INOVACIJA
    Proizvodimo ambalažu, tražimo najbolja rešenja za pakovanje, inoviramo
    Vodimo brigu o budućem okruženju

LORENAPROM LOZNICA konstruiše, razvija i proizvodi ambalažu od materijala koji se 100% reciklira i ponovo koristi.

Sa našim partnerima
stalno istražujemo i razvijamo nove materijale, oblike i rešenja

Strategija
Planiranje
Izrada
Proizvod

LIDER u prizvodnji kartonske i plastične ambalaže

Najvećim delom poslujemo na tržištu Republike Srbije.
Tokom 25 godina poslovanja preduzeće "Lorenaprom" je preraslo u jedno od većih preduzeća iz ove proizvodne oblasti. Karakterišu ga kvalitet proizvoda, fleksibilnost i poštovanje uspostavljenih rokova i dogovora.
U poslednjih nekoliko godina izvršeno je investiranje u novu opremu, magacinski prostor, kao i poslovni prostor.
Slobodno možemo reći da poslujemo kao jedan ambalažni servis.
Pozivamo Vas da i Vi postanete poslovni partner preduzeća "Lorenaprom" i da se i sami uverite u naše kvalitete.
Sa svojim stalnim nastojanjem da unapredimo proizvodni proces dostigli smo zavidan nivo tehnološke opremljenosti i produktivnosti.
Tokom svog dugoročnog poslovanja "Lorenaprom" je postao značajno ime na polju izrade kartonskih kutija na teritoriji Srbije ali i van njenih granica.
Naše proizvode izvozimo u zemlje regiona, najviše u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

Aktuelno iz naše proizvodnje

Glavni cilj zadovoljan kupac


IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Politika kvaliteta je sastavni deo ukupne poslovne strategije preduzeća Lorenaprom doo sertifikovanog za proizvodnju kartonske i plastične ambalaže. Zasnovana je na uspostavljanju, primeni, održavanju i stalnom poboljšavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema na principima sistema menadžmenta kvalitetom sa ciljem potpunog zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana.
Politika kvaliteta se realizuje na osnovu sledećih postavki:
- Naše usluge u potpunosti ispunjavaju zahteve korisnika u pogledu kvaliteta, pozdanosti i trajnosti
- Uspostavili smo takvo radno okruženje u kome su zaposleni svesni da sve što rade treba da bude uradjeno prema dokumentovanim procedurama i uputstvima, da se njihov rad nadgleda i kontroliše, da će za ono što dobro urade biti odgovarajuće nagradjeni, da se njihovi zahtevi uvažavaju i ispunjavaju što stvara uslove da se pojedinačni talenat, znanje i kreativnost u potpunosti iskoriste - stalno radimo na razvoju i usavršavanju preduzeća primenom takve organizacije rada koja omogućava potrebne uslove za normalno odvijanje procesa
- obezbedjujemo uslove za neprekidno nadgledanje i kontrolu izvršenja poslova
- neophodne kadrovske resurse obezbedjujemo tako što stvaramo uslove za sprovodjenje odluka za odredjene vrste poslova
- trudimo se da naši proizvodi budu kvalitetniji od onih koje pruža konkurencija
- sa isporučiocima materijala održavamo korektne odnose davajući im jasne i precizne zahteve i specifikacije za nabavku, ocenjujući njihov kvalitet prema različitim parametrima o čemu ih redovno obaveštavamo
- prihvatamo i odgovaramo na sve zahteve koje nameće okruženje kao što su zakonski, ekonomski, bezbedonosni, ekološki i ostali

Pratite nas

Kontakt

  • Adresa: Vojvode Stepe 43, Loznica, Srbija

  • Tel.: +381 15 7889 991, Faks: +381 15 7889 444, mob.: +381 63 255 718

  • Email: lorena1@open.telekom.rs

Podaci